PDS

Prikkelbare Darm Syndroom

In Nederland lijden zo’n 500.000 mensen aan PDS, ook wel IBS (Irritable Bowl Syndrome) of spastische dikke darm genoemd.
De meest voorkomende symptomen zijn obstipatie, diarree, buikpijn, een opgeblazen gevoel en winderigheid, maar vaak is er (als gevolg van de lichamelijke klachten) ook sprake van psychische en/of emotionele klachten.
Deze diagnose wordt gegeven als voldoende is uitgesloten dat er lichamelijke oorzaken voor de klachten zijn.
Eigenlijk zegt de dokter dus ‘Er is niets met u aan de hand’. Dat zou goed nieuws moeten zijn, ware het niet dat de klachten er niet mee weg gaan. Gelukkig is er ook voor PDS een goede behandeling mogelijk.
Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de praktijk blijkt dat hypnotherapie een effectieve behandelmethodfoto_apparaate is bij PDS-klachten
In 1982 ontwikkelde de Engelse Professor Dr. Peter Whorwell, gastro-enteroloog in het Universiteitsziekenhuis te Manchester een behandelprotocol gebaseerd op de klassieke hypnotherapie. In dit behandelprotocol leren de patiënten in 14 sessies (gedurende minimaal drie maanden) hun darm te managen in plaats van dat de darm hun leven beheerst. En met resultaat: bij 85% van de patiënten namen de klachten af en nam de kwaliteit van hun leven toe.
Dr. Michael Mahoney, hypnotherapeut in het Guardien Medical Centre te Warrington (Engeland), heeft het protocol van Whorwell verder ontwikkeld. In 1991 presenteerde hij het Mahoney IBS program. Ook hier bleek na metingen dat bij 85 tot 90% van de patiënten er goede resultaten waren. Zijn programma bestaat naast de intake uit 6 sessies gedurende drie maanden.
In Nederland is dit programma verfijnd en toepasbaar gemaakt voor het Nederlandse publiek door Rita Gras. Zij leidt sinds tien jaar Nederlandse therapeuten op tot PDS therapeut.

De behandeling

Het huidige programma bestaat uit een combinatie van hypnotherapie en lichaamsgerichte oefeningen. Het is gericht op lichamelijk herstel, stressreductie en het vergroten van het zelfvertrouwen en vertrouwen in het eigen lichaam. Na de intake kiezen we afhankelijk van jouw situatie voor een kort (zes sessies) of een lang programma (dertien sessies) altijd verdeeld over drie maanden.